Wypełnienie poniższej ankiety jest fakultatywne, a pozyskane w niej informacje posłużą jedynie właściwemu dopasowaniu programu żywieniowego do preferencji klienta.

WYWIAD ŻYWIENIOWO-ZDROWOTNY

GŁÓWNE NAWYKI ŻYWIENIOWE

ANALIZA STYLU ŻYCIA (zaznaczyć właściwe)

OBECNY SPOSÓB ŻYWIENIA (godziny i ilości dotychczas spożywanych posiłków):

PREFERENCJE ŻYWIENIOWE
Prosimy o wypisanie poszczególnych produktów z danej grupy w odpowiednim miejscu w tabeli.

Zbożowe
Mięso
Ryby
Warzywa
Owoce
Mleczne
Inne