§1 ZAMAWIANIE CATERINGU

Art.1
Zamówienie zestawów żywieniowych następuje przez Internet lub telefonicznie na 2 dni robocze do godz. 12:00 przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia (wyłączając weekend oraz zamówienie na poniedziałek trzeba złożyć najpóźniej w poprzedzający czwartek do godz 12:00). Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.zawszezgrabna.pl w zakładce „SKLEP” lub na stronie internetowej www.cateringidealny.pl

Art.2
Cennik zestawów caterigowych

Zestaw 5 posiłków catering spersonalizowany BASIC
67zł//zestaw 5 posiłków przy umowie tygodniowej

Zestaw 5 posiłków catering spersonalizowany BASIC
65zł//zestaw 5 posiłków przy umowie miesięcznej (powyżej 20dni)

Zestaw 5 posiłków catering spersonalizowany/diety specjalne
87zł//zestaw 5 posiłków przy umowie tygodniowej

Zestaw 5 posiłków catering spersonalizowany/diety specjalne
85zł//zestaw 5 posiłków przy umowie tygodniowej

Zestaw 2 dni próbne (obejmuje 3 główne posiłki na każdy dzień, dostawa realizowana jednorazowo pod jeden adres na dwa dni)
89zł/ zestaw obejmuje 2xsniadanie, 2xobiad, 2x kolacja

Zestaw DETOX-obejmuje zestaw 6 koktajli/dzień
450 zł 

PLAN ODNOWA -obejmuje 10 dniową kurację oczyszczającą (w skład wchodzą 2 dni przygotowawcze 5 posiłków/5dni koktajle/3dni wyjścia
699zł/10dniowy plan

Art.3
Zamawiający przez Internet jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do złożenia zamówienia oraz możliwości skontaktowania się z klientem.

Art. 4
Przed rozpoczęciem korzystania z cateringu zamawiający jest zobowiązany do wypełnienia wywiadu żywieniowego oraz do potwierdzenia, że zapoznał się z zasadami zakupów i Regulaminem i, że wyraża zgodę na związanie się jego treścią.

Art. 5
Wywiad żywieniowy można wypełnić także na spotkaniu ze specjalistą. Na spotkanie z dietetykiem umawia się telefonicznie lub mailowo lub za pomocą kalendarza wizyt, umieszczonego na stronie. Po dokonaniu rezerwacji, należy dokonać płatności, wrzucając do Koszyka odpowiednią usługę. Spotkanie jest płatne 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) w celu omówienia kwestionariusza dietetycznego, przygotowania najlepszej oferty, udzielenia informacji o zalecanej diecie, przekazania porad oraz wskazówek pomocnych w dążeniu do osiągnięcia celu.

Art. 6
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków zgodnych z ustaloną dietą oraz harmonogramem dostaw, pod wskazany powyżej adres. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za problemy z dostawą wynikające z nieprawidłowo podanego adresu, braku adresata, niemożliwości pozostawienia zamówionego zestawu ze względów logistycznych, itp.
Dostawy będą realizowane poza mapą rejony bezpłatnych dostaw, po wcześniejszym, indywidualnym skalkulowaniu dodatkowych opłat transportowych i opłaceniu ich przez zamawiającego

Art. 7
W przypadku nie dostarczenia cateringu dietetycznego w terminach określonych w ust. 1 § 1, z winy Dostawcy zobowiązuje się on do zwrotu opłaty za dni, w których nie nastąpiły dostawy lub po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zobowiązuje się dostarczenie zestawów w ustalonym terminie.

Art. 8
Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić mailowo lub telefonicznie w ciągu 24 godzin od dokonania dostawy lub momentu, w którym dostawa miała być dokonana. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

Art. 9
Zamawiający może zawiesić dostawy posiłków na wskazany okres, po uprzednim poinformowaniu o tym Dostawcy drogą elektroniczną na adres: kontakt@zawszezgrabna.pl najpóźniej do godziny 12.00 na dwa dni poprzedzające odwoływaną dostawę. Odwołane posiłki zostaną dostarczone we wskazanym przez Zamawiającego terminie jednak nie później niż 30 dni od dnia wskazanego w umowie jako ostatni dzień dostaw.

Art. 10
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę o stosowaniu dodatkowych środków typu: herbatki odchudzające, preparaty zmieniające metabolizm określonych składników odżywczych, preparaty specjalnego przeznaczenia żywieniowego, itp. W przypadku braku takiej informacji firma SUPERNOWA nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania ustalonej diety w interakcji z niniejszymi środkami.

Art. 11
W razie zatajenia problemów zdrowotnych lub mylnego podania informacji na ich temat przez klienta Catering Idealny, nie bierze odpowiedzialności powikłania zdrowotne. Catering Idealny nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie usługi w wypadku gdy wynika ono bezpośrednio z mylnych danych kontaktowych lub mylnych bądź nieprecyzyjnych danych dotyczących miejsca dostawy wskazanego przez klienta.

Art. 12
Płatności odbywają się poprzez system online lub na podstawie wystawionej przez Supernowa faktury.

Art.13
Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Wywiadzie żywieniowym” przez firmę SUPERNOWA w celu realizacji niniejszej umowy. Oraz wyraża zgodę na przechowywanie moich danych osobowych zawartych w „Wywiadzie żywieniowym” przez firmę SUPERNOWA po realizacji niniejszej umowy w celu ich ewentualnego wykorzystania przy realizacji kolejnych umów dostawy żywności zawieranych z firmą SUPERNOWA, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883)